مکان شما:

شماره تلفن کارخانه اسپری پروتکت

اکتان بوستر پروتکت

اکتان بوستر پروتکت از جمله مکمل‌های پیشنهادی برای افزایش عدد اکتان بنزین است. زمانی که خودروها از بنزین با اکتان پایین و معمولی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند حداکثر توانایی خود را ارائه دهند. ضمن اینکه ادامه پیدا کردن این موضوع می‌تواند باعث آسیب دیدن پیشرانه خودرو و بروز مشکلات جدی‌تر شود. برای پیشگیری از این نوع مسائل و مشکلات بهتر است استفاده از  اکتان بوستر را جدی بگیرید. در این صورت می‌توانید کیفیت بنزین را ارتقا دهید و همچنین شرایط مساعد برای عملکرد خودرو را فراهم آورید.